dijous, 15 de març de 2012

Butlletí 03-12

LES SANDÀLIES DE SANT FRANCESC
Butlletí de l'ORDE FRANCISCÀ SEGLAR - BALAGUER
ANY XII n.3, MARÇ-2012
EL DIA 25 DE MARÇ, ASISTIREM A L'ORDENACIÓ
COM A DIACA, D'ALFONSO VELÁSQUEZ
AL SANTUARI DEL SANT CRIST, A LES 5:30 DE LA TARDA
Germanes i germans : PAU i BÉ!

El dia 25 de març ens trobarem al Santuari del Sant Crist, en lloc de reunir-nos en Assemblea a la capella, com venim fent cada mes, per tal d'acompanyar el seminarista Alfonso Velásquez, que serà ordenat diaca pel Sr. Arquebisbe Joan Enric Vives, Bisbe d'Urgell.
El Consell de la Fraternitat ha cregut oportú aquest canvi, per tal de recolzar amb la nostra presència i pregària, l'important acte que tindrà lloc aquest dia. Hem de donar gràcies a Déu per l'ordenació de l'Alfonso ja que estem necessitats de diaques i de preveres.
El nostre pare sant Francesc era un gran defensor del clergat i nosaltres com a seguidors d'ell no podem pas ser menys.
Llegint les Admonicions, a la 26, trobem un signe d'admiració vers els clergues pel seu ministeri: Que els servents de Déu honorin els clergues.

Benaurat el servent de Déu que manté la fe en els clergues que viuen rectament segons la forma de l'Església Romana. I, ai d'aquells que els menyspreen! Encara que siguin pecadors, ningú, però, no els ha de jutjar, ja que sols el Senyor mateix es reserva de jutjar-los. D'altra part, tant com llur ministeri és superior a tot altre, com el que tenen del cos santíssim i la sang de nostre Senyor Jesucrist, que ells reben i ells sols administren als altres, tant més cometen pecat els qui pequen contra ells que si ho feien contra tots els homes d'aquest món.

Per tant, us vull demanar que feu l'esforç d’atansar-vos al santuari, per donar el nostre suport a l'Alfonso i amb ell, al nostre bisbat. Recordeu que tots som Església.

Si algú no disposa de medis per anar-hi, que ens ho faci saber i mirarem de posar-hi remei.

-------------------------------------------------------

El dia 25 de març, és el dia de l'Anunciació del Senyor i en coincidir amb el dia de la nostra Assemblea m'ha semblat oportú fer-ne esment per tal que valorem el gest valent de la Mare de Déu.

Anunci del naixement de Jesús

--El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué:

--Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.

Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué:

--No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.

Maria preguntà a l'àngel:

--I com es farà això, si jo no conec home?

L'àngel li respongué:

--L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè per a Déu no hi ha res impossible.

Maria va dir:

--Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.

I l'àngel es va retirar.

A mi sempre m'ha impactat la reacció d'aquella jove de Natzaret davant l'anunci de l'àngel; primer sorpresa, com no podia ser menys, però després, amb un esperit lliure i amb interès per saber, no dubta en preguntar per a poder respondre lliurement a la crida, sabent el que se li demana.

Sant Josep Mª Escrivà de Balaguer, ho explica d'una manera més clara i concisa:

Nostra Senyora escolta amb atenció allò que Déu vol, pondera el que no entén, pregunta el que no sap. Després, es dóna tota al compliment de la voluntat divina: “Heus aquí l'esclava del Senyor; que es faci en mi segons la vostra paraula”. Heu vist la meravella? Santa Maria, mestra de tota la nostra conducta, ens ensenya ara que l'obediència a Déu no és servilisme, no subjuga la consciència: ens mou íntimament a descobrir “la llibertat dels fills de Déu”.

Considereu ara el moment sublim en què l’arcàngel sant Gabriel anuncia a santa Maria el designi de l’Altíssim. La nostra Mare escolta, i pregunta per tal d’entendre millor què li demana el Senyor; en acabar, surt la resposta ferma: fiat! –que es faci en mi segons la teva paraula!-, el fruit de la millor llibertat: la de decidir-se per Déu.

Que l'exemple de Maria, una jove valenta i que confiava totalment en el Senyor, ens esperoni a ser més decidits en la nostra entrega conscient i lliure al Senyor.El Ministre de la Fraternitat


---------------------------------------------------
NOTÍCIES DE LA FRATERNITAT
-- ------------------------------------------------
El proppassat 25 de febrer, al Santuari de la Mare de Déu de Pompeia, a Barcelona, tingué lloc una jornada de reconeixement envers els germans que contribuïren en l’elaboració de la nostra Regla.
Es començà amb l’Eucaristia a les 10 del matí per passar a uns Apunts des dels orígens. Els temes:
L’OFS fins el Concili Vaticà II , l’OFS des del Concili Vaticà II a la nostra Regla i l’OFS avui i perspectives de futur.
Desenvolupats per:
La germana Maria Cambray, Ministra de Catalunya, el germà Enric Emo i el germà Carles Fontanals respectivament.
Després d'un breu descans, s’inicià la Taula Rodona: Vivències.
Moderador : Germà Carles Llompart
Ponents:
Gna. Maria Remei Garcia, ofs
Fra Miquel Colom, ofmcap.
Acabant amb un acollidor dinar de germanor, al mateix convent.

----------------------------------------------------

El dia 17 de març i al convent de la Mare de Déu de Pompeia, a Barcelona, és previst el (XXVIIè) Capítol Ordinari i 5è Electiu del que en sortirà el nou Consell que durant els propers 3 anys estarà al capdavant de l’OFS de Catalunya.

----------------------------------------------

Si coneixes algú que estigui interessat en l’obra de sant Francesc, que es posi en contacte amb nosaltres.
Lleida..............fra Joaquin Recasens............. 973-235640
Balaguer........Antonio Garcia..........................973-449213