diumenge, 15 de gener de 2012

Butlletí 01-12


LES SANDÀLIES DE SANT FRANCESC
Butlletí de l'ORDE FRANCISCÀ SEGLAR - BALAGUER
ANY XII n.1, GENER-2012


EL DIA 22 DE GENER A LES 5 DE LA TARDA
TINDRÀ LLOC L'ASSEMBLEA
A LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU A SANT DOMÈNEC

Germanes i germans : PAU i BÉ!

Si llegim assíduament la Bíblia i sobretot el Nou Testament, amb atenció i ens esforcem en passar al nostre dia a dia l'ensenyament que se n’extreu d’aquesta lectura, ens anirem atansant al que diu el Capítol II de la nostra Regla: "Els franciscans seglars es dedicaran a la lectura freqüent de l'Evangeli, tot mirant de fer el pas de l'Evangeli a la vida i de la vida a l'Evangeli ". Pensem que les Sagrades Escriptures són ni més ni menys Paraula de Déu i que per tant no tan sols les hem de llegir o escoltar, sinó que les hem de viure.

Déu ens ha fet capaços d'escoltar, ens ha fet lliures per respondre a la Paraula divina i és per això que hem d'estar atents al missatge per respondre lliurement a la crida que se'ns fa a cada un de nosaltres.


El primer dia de l’any, celebràvem la festivitat de Santa Maria Mare de Déu; seguim amorosament Maria, prenent-la com a model de fe, ja que Ella és una dona enterament entregada a la voluntat de Déu, i va respondre amb fe i humilitat, en ser elegida per ser Mare de Déu, considerant-se a si mateixa, esclava del Senyor. "Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules" (Lluc 1,38).


«Magníficat» Càntic de Maria

És d’admirar amb quina fe i amb quin agraïment respon davant la salutació de la seva cosina Elisabet:

Maria digué:

La meva ànima magnifica el Senyor,

el meu esperit celebra

Déu que em salva,

perquè ha mirat la petitesa

de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions

em diran benaurada,

perquè el Totpoderós

obra en mi meravelles:

el seu nom és sant,

i l’amor que té

als qui creuen en ell

s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:

dispersa els homes de cor altiu,

derroca els poderosos del soli

i exalça els humils;

omple de béns els pobres,

i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,

com ho havia promès als nostres pares;

s’ha recordat del seu amor a Abraham

i a la seva descendència per sempre (Lluc 1,46-55).


Un gran enamorat de la Mare de Déu fou sant Francesc:

«Francesc mostrava un gran afecte a la Mare de Jesús, per haver fet del Senyor de la majestat el nostre germà. A lloança seva cantava lloes especials, multiplicava les pregàries vers ella, li consagrava els seus amors, tants i tan grans que no pot expressar llengua humana »(2 Cel 198).

«Francesc professava un afecte extraordinari a la Mare del Senyor Jesús, perquè ella ens ha donat per germà el Senyor de la majestat i per ella hem assolit misericòrdia. Després de Crist, demostrava una gran confiança en Maria. La constituí advocada seva i de tots els seus germans » (LM 9,3).

I és que Maria va saber escoltar i va viure d’acord amb el que se li proposà «la Paraula de Déu». Des de l’Anunciació a la Pentecosta tot i els moments de dolor intens que li tocà de viure, no defallí.

Si com Maria escoltem i vivim aquesta Paraula, podrem mostrar a tothom que en Crist hi ha el camí, que en Déu hi ha la salvació.El Ministre de la Fraternitat


---------------------------------------------------
NOTÍCIES DE LA FRATERNITAT
-- ------------------------------------------------

FORMACIÓ PERMANENT

El dia 21 de gener a les 10: 30, «Experiències de vida» a càrrec de Noèlia, a Sabadell.

El dia 11 de febrer a les 10:30, «Dinamització de l’OFS», a càrrec de Manolo Sánchez, a Granollers.

A la tarda preparació del capítol electiu de l’OFS de Catalunya.

El dia 10 de març a les 10:30, «¿Qué heridas hemos de lavar la OFS?» A càrrec de J. Contreras, a Bertrán.

El dia 14 d’abril a les 10:30, «Recés i compartir amb les Clarisses» Gna. Clara, a Vilobí.

El dia 5 de Maig a les 10:30, «Desmantellament de la societat del benestar. Què han de dir els cristians i els franciscans» a càrrec d’Arcadi Oliveres, a Pompeia.

.
----------------------------------------------

Si coneixes algú que estigui interessat en l’obra de sant Francesc, que es posi en contacte amb nosaltres.
Lleida..............fra Joaquin Recasens............. 973-235640
Balaguer........Antonio Garcia..........................973-449213