divendres, 15 de febrer de 2008

Butlletí 02-2008


LES SANDÀLIES DE SANT FRANCESC

Butlletí de l'ORDE FRANCISCÀ SEGLAR - BALAGUER
ANY VIII n. 2, Febrer - 2008


EL DIA 24 DE FEBRER A LES 5 DE LA TARDA
TINDRÀ LLOC L'ASSEMBLEA
A LA CAPELLA DE LA VERGE DE SANT DOMEN
EC

Germanes i germans : PAU i BÉ

Gairebé sempre que hem parlat de sant Francesc, ho fem anomenant-lo el “Pobrissó” donant per fet que aquest era el seu principal tret: la pobresa. Doncs jo crec no obstant que encara que això és molt important en la vida de Francesc, lo primordial (encara que no excloent) del seu missatge és la fraternitat. Fixem-nos en el preciós “Càntic del germà Sol”.
La fraternitat és el descobriment de que tot el que Déu ha creat és per a mi un germà, semblant i diferent alhora, però amb un mateix origen: Déu–Pare; si és un ser humà l’he d’estimar i acceptar com és, i no jutjar-lo ni dominar-lo.
Com cada any, el proppassat mes de Gener vam celebrar la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, (una bella iniciativa que compleix cent anys). És un bon moment per començar a ser més fraterns entre nosaltres, a nivell local i també a nivell de Fraternitat nacional i internacional, així com també amb la resta de catòlics.
Si no som capaços d’estimar i d’intentar comprendre els germans que no pensen igual que nosaltres dintre del nostre entorn més immediat, poc podrem entendre els germans d’altres Confessions cristianes, dels que tenim una gran desconeixença, encara que és més el que ens uneix que el que ens separa.
Ara que estem immersos en la Quaresma és el moment de demanar al Pare que ens netegi de les nostres mancances i ens doni força per a estimar.

El Ministre de la FraternitatTal com vam dir el mes passat seguim amb la Regla de l’OFS.
Avui ho fem amb el segon capítol, punts 4, 5, i 6.

CAPÍTOL II

LA FORMA DE VIDA

4

La Regla i vida dels franciscans seglars és aquesta:
observar l’Evangeli de nostre Senyor Jesucrist,
seguint els exemples de sant Francesc d’Assís,
el qual féu de Crist l’inspirador i el centre de la seva vida
de cara a Déu i als homes.

Crist, do de l’Amor del Pare,
és el camí que condueix vers Ell,
és la veritat en la qual ens introdueix l’Esperit Sant,
és la vida que Ell ha vingut a donar-nos abundosament.

Els franciscans seglars es dedicaran
a la lectura freqüent de l’Evangeli,
tot mirant de fer el pas de l’Evangeli a la vida
i de la vida a l’Evangeli.

5

Els franciscans seglars cerquin, per consegüent,
la Persona vivent i operant de Crist
en els germans,
en la Sagrada Escriptura,
en l’Església
i en les accions litúrgiques.
La fe de sant Francesc, que dictà aquestes paraules:
“Res no veig corporalment en aquest món
del mateix Altíssim Fill de Déu
sinó el seu santíssim cos i sang”,
sigui per a ells inspiració en la seva vida eucarística.

6

Sepultats i ressuscitats amb Crist en el Baptisme,
que els fa membres vius de l’Església
i vinculats a ella més íntimament per la Professió,
mirin de ser entre els homes
testimonis i instruments de la seva missió,
anunciant el Crist amb la vida i amb la paraula.

Inspirats per Sant Francesc
i cridats amb ell a restaurar l’Església,
esforcin-se amb tenacitat a viure en plena comunió
amb el Papa,
amb els Bisbes
i amb els Sacerdots,
afavorint sempre un diàleg obert i confiat
ple de creativitat apostòlica.


------------------------------------------------------------------------------------
COL•LABORACIONS FRATERNES
-------------------------------------------------------------------------------------


El recordeu aquell passatge de sant Francesc sobre la perfecta alegria? Garrotades i patacades per tots cantons, però ell sempre content. Admirable. Pot semblar una quimera, una cosa inassolible: certament que sí. "Una espineta al cor, amb un somriure als llavis", fa una dita oriental. Què bonic, però què difícil. A mi m’ha tocat, aquestes festes nadalenques. La mort d’un company de comunitat m’ha portat a aquesta reflexió. Hi ha patacades de moltes menes: cadascú sap les seves. Cal somriure, cal portar l’espineta al cor sense que ningú no se n’adoni, i sempre amb un somriure als llavis: mai no anem sols en el caminar d’aquesta vida: tenim Déu al costat. "Una espineta al cor i un somriure als llavis". Sant Francesc en va ser un bon exemple i els franciscans n’hem d’aprendre la lliçó.
- P. Jordi.-NOTÍCIES DE LA FRATERNITAT

Al mes de Gener començàrem una nova secció anomenada “Col•laboracions Fraternes” i vam tenir la sort de que vulgues iniciar-la el P. Joaquim, el nostre assistent.

Aquest mes de Febrer, ens hi col•labora una persona molt estimada de tots nosaltres, el Pare Jordi.

Des d’aquí els donem les gràcies a tots dos, per haver-nos donat una mica d’ells mateixos amb els seus escrits.

Esperem poder donar continuïtat a aquesta secció amb nous col•laboradors ja que així ens obrim a noves percepcions del franciscanisme enriquint-nos interiorment.

També donem les gràcies al P. Massana per la seva desinteressada col•laboració, revisant i corregint els escrits del nostre butlletí.

Pregària davant el Crucifix de Sant Damià

Déu sobirà i gloriós,
il•lumineu les tenebres del meu cor
i doneu-me una fe recta, una esperança certa
i una caritat perfecta,
seny i coneixement, Senyor, per tal que acompleixi
el vostre manament sant i verídic.

Si coneixes algú interessat en l’obra de sant Francesc, que es posi en contacte amb nosaltres:
Lleida..............fra Joaquim Recasens........... 973-235640
Balaguer.........Antonio Garcia.......................973-449213
Berga..............fra Jordi Grau.........................93-8210235