diumenge, 15 de març de 2009

Butlletí 03- 09

LES SANDÀLIES DE SANT FRANCESC
Butlletí de l'ORDE FRANCISCÀ SEGLAR - BALAGUER
ANY IX n. 3, MARÇ-2009

EL DIA 22 DE MARÇ A LES 6 DE LA TARDA
TINDRÀ LLOC L'ASSEMBLEA
A LA CAPELLA DE LA VERGE, A SANT DOMÈNECGermanes i germans : PAU i BÉ
Com sabeu, els escrits d'aquest butlletí estan dedicats a intentar que anem coneixent cada cop més sant Francesc i la seva obra. No obstant aquest mes ho farem posant l'accent en el temps en què estem: “la Quaresma”. Un temps de reflexió, penitència i pregària molt viscut també per sant Francesc.
Quaresma significa “quaranta” i s'aplica als 40 dies d'intensa preparació per a la Pasqua. La Quaresma l'hem de veure i l'hem de viure a la llum del Misteri Pasqual. No es pot entendre la Quaresma si no és en funció de la Pasqua.
Són quaranta dies, que recorden els nombrosos esdeveniments bíblics que fan esment d'aquest nombre: els 40 dies de dejuni de Jesús al desert, (Mt 4, 1-2); els 40 anys que el Poble de Déu passà al desert a l'espera de la terra promesa, (Nm 32, 13); els 40 dies d'estada de Moisès al Sinaí per a rebre els Deu Manaments, (Ex 24,18); els 40 dies de fugida d'Elies a la muntanya de l'Horeb, (1R.19,8), etc.
La Quaresma l'hem de viure com un camí que ens porta a la Pasqua a través d’una crida: a la conversió, a l'aprofundiment en la nostra fe, escoltant la Paraula de Déu i a una purificació interior a través del sagrament de la Reconciliació. Aquests són a grans trets els fonaments d'una Quaresma ben aprofitada.
Com ens recorda el Sant Pare Benet XVI en el seu missatge per la quaresma del 2009, l’oració el dejuni i l'almoina, són tres pràctiques penitencials que la litúrgia ens proposa i a les quals la tradició bíblica cristiana dóna un gran valor, per a disposar-nos a celebrar millor la Pasqua i d'aquesta manera fer l’experiència del poder de Déu que, com escoltarem en la vetlla pasqual, foragita el pecat, renta les culpes, retorna la innocència als caiguts, l'alegria als entristits, expulsa l'odi, porta la concòrdia i doblega els poderosos (Pregó pasqual).
La Quaresma és el temps del perdó i de la reconciliació fraterna. Crist ens invita a canviar de vida i a viure unes actituds més cristianes portant, com diu la nostra Regla, l'Evangeli a la vida i la vida a l'Evangeli amb tot el que això comporta d'entrega a Crist a través dels germans.
No perdem l'oportunitat que se'ns dóna i aboquem els nostres esforços per millorar en tots els aspectes de la nostra vida que pertanyen a l'esperit, ja que en el fons és el més important.


El ministre de la Fraternitat

____________________________________
____________________________________

Seguim com cada mes amb la publicació de la nostra Regla i ho fem amb el Capítol III, punt 21.

21
Cada fraternitat, en els diferents nivells,
és animada i guiada per un Consell
i per un Ministre (o President),
que són elegits pels professos,
segons les Constitucions.

Llur servei, que és per un temps determinat,
és un compromís de disponibilitat i de responsabilitat
envers cada un dels membres i envers els grups.

Sota la direcció del Consell respectiu,
i atenent a les Constitucions,
les fraternitats, de cara endins, s'estructuren de manera diferent,
segons les necessitats dels seus membres i de les regions.-----------------------------------------------
NOTÍCIES DE LA FRATERNITAT
----------------------------------------------
El proppassat 15 de febrer i durant l'assemblea i posterior eucaristia, varen ser admesos els nous germans que demanaven el seu ingrés a la Fraternitat i que transcrivim per ordre alfabètic: Son les germanes Isabel Cano Soriano, Maria Carbí Tribó, Pilar Carbí Tribó, Ramona Olivé Duran i Alegria Palomera Obis.
A partir d'aquest moment comença el seu temps d'experiència i de formació en què seran acompanyades per tots els germans ja professos. Esperem i desitgem de tot cor que arribi a bon fi aquest noviciat i que aviat puguem rebre-les a la professió. Que el pare sant Francesc les ajudi!
__________________________

El dia 28 de febrer, tingué lloc al convent de Pompeia a Barcelona, el Capítol Electiu del Consell de l'OFS de Catalunya amb la presència de nombrosos germans i especialment dels Ministres que són els que tenen dret a vot.
Acabada l'Eucaristia començà el Capítol presidit pel Ministre Nacional, José Luís Lopetegui i per l’Assistent fra Antolín Mayo dels conventuals, per tal de procedir a l'elecció del nou Consell.

Després de votacions repetides es va arribar a formar el nou Consell que restà aixì: Ministra: Maria Cambray Amenós, Viceministre: Tomàs Monté Folch; Secretari: Josep Mª Garcia Picola, Mestre de Formació: Javier Conejo Salvador i Tresorera: Assumpció Curniellas. A petició del Consell sortint i prèvia autorització de la presidència es procedí a l'elecció de dos Vocals que al ser elegits en Capítol tindran veu i vot en el Consell; es tracta de les vocalies de Relacions externes: Imma Colomer, i de Suport al Consell: Carles Llompart.

Després del dinar de germanor tingué lloc la visita fraterna, a càrrec del germà Ministre José Luís Lopetegui on es van exposar alguns dels temes que afecten a les nostres fraternitats.
____________________________

Com ja podeu veure, un cop passats els dies més curts de l'any, tornem ja a l'horari habitual de les 6 de la tarda; creiem que és més adient per tal de compaginar la vida familiar amb l'assistència a les nostres assemblees.

____________________________

Si coneixes algú que estigui interessat en l’obra de sant Francesc, que es posi en contacte amb nosaltres:
Lleida..............fra Joaquim Recasens............973-235640
Balaguer.........Antonio Garcia........................973-449213
Berga..............fra Jordi Grau...........................93-8210235